GoboSlide

İLK YARDIM SERTİFİKA EĞİTİMİ
PDF Yazdır e-Posta
İLK YARDIM SERTİFİKA EĞİTİMİ

İlkyardım Eğitim Merkezimiz,

Sağlık Bakanlığınca hazırlanarak ,22.05.2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazete ‘ de yayınlanarak yürürlüğe giren ( 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de değişikliği yayınlanan ) İlkyardım Yönetmeliği uyarınca faaliyetine başlamıştır.

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ UYARINCA :

Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20 personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde , her 10 personel için bir olmak üzere , ‘’ Temel İlkyardım Eğitimi ‘’ almış ilkyardımcının bulundurulması zorunludur.

 • Temel ilkyardım eğitimi toplam iki günden az , on günden çok olmamak üzere asgari onaltı saat düzenlenir.
 • İlkyardımcı sertifikaları ve ilkyardımcı kimlik belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır.
 • İlkyardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara , 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun 295 ‘ nci maddesi hükmü doğrultusunda işlem yapılır.

 

EĞİTİM KONULARI

1) Genel İlkyardım Bilgileri:

 • İlkyardım nedir?
 • Acil tedavi nedir?
 • İlkyardımcı nedir?
 • İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir?
 • İlkyardımın öncelikli amaçları nelerdir?
 • İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?
 • İlkyardımcının mücadele ile ilgili yapması gerekenler nelerdir?
 • İlkyardımcının ABC’ si nedir?

 

2)HASTA/YARALININ VE OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • İlkyardımcının bilmesi gereken ve vücudu oluşturan sistemler nelerdir?
 • Vücutta nabız alınabilen bölgeler nelerdir?
 • Hasta/yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir?
 • Hasta/yaralının ilk değerlendirme aşamaları nelerdir?
 • Hasta /yaralının ikinci değerlendirilmesi nasıl olmalıdır?
 • Olay yerinin değerlendirmenin amacı nedir?
 • Olay yerinin değerlendirilmesinde yapılacak işler nelerdir?

 

3) TEMEL YAŞAM DESTEĞİ:

 • Solunum ve kalp durması nedir?
 • Temel Yaşam desteği nedir?
 • Hava yolunu açmak için Baş-Çene pozisyonu nasıl verilir?
 • Hava yolu tıkanıklığı nedir?
 • Dış kalp masajı nasıl yapılır?
 • Yapay solunum nasıl yapılır?
 • Solunum yolu tıkanıklığı belirtileri nelerdir?
 • Tam tıkanıklık olan kişilerde Heimlich manevrası nasıl uygulanır?

 

4) KANAMALARDA İLKYARDIM:

 • Kanama nedir?
 • Kaç çeşit kanama vardır?
 • Kanamalarda ilk yardım uygulamaları nelerdir?
 • Şok nedir?
 • Kaç çeşit şok vardır?
 • Şok belirtileri nelerdir?
 • Şokta ilkyardım uygulamaları nelerdir?
 • Şok pozisyonu nasıl verilir?

 

5) YARALANMALARDA İLKYARDIM:

 • Yara nedir?
 • Kaç çeşit yara vardır?
 • Yaraların ortak belirtileri nelerdir?
 • Yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Ciddi yaralanmalar nelerdir?
 • Ciddi yaralanmalardan ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Delici göğüs yaralanmalarında ne gibi sorunlar görülebilir?
 • Delici göğüs yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Delici karın yaralanmalarında ne gibi sorunlar olabilir?
 • Delici karın yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Kafatası ve omurga yaralanmaları neden önemlidir?
 • Kafatası yaralanmaları çeşitleri nelerdir?
 • Kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenleri nelerdir?
 • Kafatası ve omurga yaralanmalarında belirtiler nelerdir?
 • Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

 

 

6)YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMASI İLKYARDIM

 • Yanık nedir?
 • Kaç çeşit yanık vardır?
 • Yanığın ciddiyetini belirleyen faktörler nelerdir?
 • Yanıklar nasıl derecelendirilir?
 • Yanığın vücuttaki olumsuz etkileri nelerdir?
 • Isı ile oluşan yanıklarda ilkyardım işlemleri nelerdir?
 • Kimyasal yanıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Elektrik yanıklarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Sıcak çarpması belirtileri nelerdir?
 • Sıcak çarpması ilkyardımı nasıl olmalıdır?
 • Donuk belirtileri nelerdir?
 • Donukta ilkyardım nasıl olmalıdır?

 

 

7) KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM:

 • Kırık nedir?
 • Kaç çeşit kırık vardır?
 • Kırık belirtileri nelerdir?
 • Kırığın yol açabileceği olumsuz durumlar nelerdir?
 • Kırıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Burkulma nedir?
 • Burkulmada ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Çıkık nedir?
 • Çıkık belirtileri nelerdir?
 • Çıkıkta ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Kırık Çıkık ve buruklarda tespit nasıl yapılır?
 • Tespit sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 • Tespit yöntemleri nelerdir?

 

 

8) BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM:

 • Bilinç kaybı nedir?
 • Bilinç kaybı nedenleri nelerdir?
 • Bilinç bozukluğu belirtileri nelerdir?
 • Bilinç bozukluğu durumunda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Koma pozisyonu ( yarı yüzükoyun – yan pozisyon) nasıl verilir?
 • Havale nedir?
 • Havale nedenleri nelerdir?
 • Nedenlerine göre havale çeşitleri nelerdir?
 • Ateş nedeniyle oluşan havale nedir?
 • Ateşli havalede ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Sara krizi (Epilepsi) nedir?
 • Sara krizinde ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Kan şekeri düşüklüğü nedir?
 • Kan şekeri düşmesi nedenleri nelerdir?
 • Kan şekeri aniden düştüğünde hangi belirtiler görülür?
 • Kan şekeri düşüklüğü yavaş ve uzun sürede oluşursa hangi belirtiler görülür?
 • Kan şekeri düşmesinde ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri nelerdir?
 • Göğüste kuvvetli ağrı belirtileri nelerdir?
 • Göğüs ağrısında ilk yardım nasıl olmalıdır?

 

 

9) ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM:

 • Zehirlenme nedir?
 • Zehirlenmelerde genel belirtiler nelerdir?
 • Zehirlenmelerde genel belirtiler nelerdir?
 • Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir?
 • Sindirim yoluyla zehirlenmede ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Sindirim yoluyla zehirlenmede ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Cilt yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Zehirlenmelerde genel ilkyardım nelerdir?

 

 

10 ) HAYVAN ISIRMALARINDA İLKYARDIM

 • Hayvan ısırmaları neden önemlidir?
 • Kedi, köpek ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Arı sokmalarının belirtileri nelerdir?
 • Arı sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Akrep sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Yılan sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Deniz canlıları sokmasında belirtiler nelerdir?
 • Deniz canlıların sokmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

 

 

11) GÖZ, KULAK VE BURUNA YABANCI CİSİM KAÇMASINDA İLKYARDIM:

 • Göze yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Kulağa yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

 

 

12) BOĞULMALARDA İLKYARDIM:

 • Boğulma nedir?
 • Boğulma nedenleri nelerdir?
 • Boğulmalarda genel belirtiler nelerdir?
 • Boğulmalarda genel ilkyardım işlemleri ne olmalıdır?

 

 

13) HASTA /YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ

 • Hasta /yaralı taşımasında genel kurallar nelerdir?
 • Acil taşıma teknikleri neleridir?
 • Sürükleme yöntemleri nelerdir?
 • Araç içindeki yaralıyı taşıma (RENTEK manevrası)

 

 

STANDART İLKYARDIM EĞİTİM SÜRESİ NE KADARDIR?

Toplam 5 günden az 10 günden çok olamamak üzere asgarisi 40 saat olarak düzenlenir.

EĞİTİM KONULARI:

1) GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ

 • İlkyardım nedir?
 • Acil tedavi nedir?
 • İlkyardımcı kimdir?
 • İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir?
 • İlkyardımın öncelikli amaçları nelerdir?
 • İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?
 • İlkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler nelerdir?
 • İlkyardımcının özelikleri nasıl olmalıdır?
 • Hayat kurtarma zinciri nedir?
 • İlkyardımcının ABC ‘ si nedir?

 

 

2) HASTA/YARALININ VE OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ :

 • İlkyardımcının bilmesi gereken ve vücudu oluşturan sistemler nelerdir?
 • Vücutta nabız alınabilen bölgeler nelerdir?
 • Hasta/ yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir?
 • Hasta /yaralının ilk değerlendirme aşamaları nelerdir?
 • Hasta /yaralının ikinci değerlendirmenin amacı nedir?
 • Olay yerinin değerlendirmenin amacı nedir?
 • Olay yerinin değerlendirmesinde yapılacak işler nelerdir?

 

 

3) TEMEL YAŞAM DESTEĞİ NELERDİR?

 • Solunum ve kalp durması nedir?
 • Temel yaşam desteği nedir?
 • Hava yolunu açmak için Baş-Çene pozisyonu nasıl verilir?
 • Hava yolu tıkanıklığı nedir?
 • Dış kalp masajı nasıl yapılır?
 • Yapay solunum nasıl yapılır?
 • Solunum yolu tıkanıklığı belirtileri nelerdir?
 • Tam tıkanıklık olan kişilerde Heimlich manevrası nasıl uygulanır?

 

 

4) KANAMALARDA İLKYARDIM:

 • Kanama nedir?
 • Kaç çeşit kanama vardır?
 • Kanamalarda ilk yardım uygulamaları nelerdir?
 • Şok nedir?
 • Kaç çeşit şok vardır?
 • Şok belirtileri nelerdir?
 • Şokta ilkyardım uygulamaları nelerdir?
 • Şok pozisyonu nasıl verilir?

 

 

5) YARALANMALARDA İLKYARDIM:

 • Yara nedir?
 • Kaç çeşit yara vardır?
 • Yaraların ortak belirtileri nelerdir?
 • Yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Ciddi yaralanmalar nelerdir?
 • Ciddi yaralanmalardan ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Delici göğüs yaralanmalarında ne gibi sorunlar görülebilir?
 • Delici göğüs yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Delici karın yaralanmalarında ne gibi sorunlar olabilir?
 • Delici karın yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Kafatası ve omurga yaralanmaları neden önemlidir?
 • Kafatası yaralanmaları çeşitleri nelerdir?
 • Kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenleri nelerdir?
 • Kafatası ve omurga yaralanmalarında belirtiler nelerdir?
 • Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

 

 

6)YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMASI İLKYARDIM

 • Yanık nedir?
 • Kaç çeşit yanık vardır?
 • Yanığın ciddiyetini belirleyen faktörler nelerdir?
 • Yanıklar nasıl derecelendirilir?
 • Yanığın vücuttaki olumsuz etkileri nelerdir?
 • Isı ile oluşan yanıklarda ilkyardım işlemleri nelerdir?
 • Kimyasal yanıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Elektrik yanıklarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Sıcak çarpması belirtileri nelerdir?
 • Sıcak çarpması ilkyardımı nasıl olmalıdır?
 • Donuk belirtileri nelerdir?
 • Donukta ilkyardım nasıl olmalıdır?

 

 

7) KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM:

 • Kırık nedir?
 • Kaç çeşit kırık vardır?
 • Kırık belirtileri nelerdir?
 • Kırığın yol açabileceği olumsuz durumlar nelerdir?
 • Kırıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Burkulma nedir?
 • Burkulmada ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Çıkık nedir?
 • Çıkık belirtileri nelerdir?
 • Çıkıkta ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Kırık Çıkık ve buruklarda tespit nasıl yapılır?
 • Tespit sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 • Tespit yöntemleri nelerdir?

 

 

8) BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYRDIM:

 • Bilinç kaybı nedir?
 • Bilinç kaybı nedenleri nelerdir?
 • Bilinç bozukluğu belirtileri nelerdir?
 • Bilinç bozukluğu durumunda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Koma pozisyonu ( yarı yüzükoyun – Yan pozisyon) nasıl verilir?
 • Havale nedir?
 • Havale nedenleri nelerdir?
 • Nedenlerine göre havale çeşitleri nelerdir?
 • Ateş nedeniyle oluşan havale nedir?
 • Ateşli havalede ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Sara krizi (Epilepsi) nedir?
 • Sara krizinde ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Kan şekeri düşüklüğü nedir?
 • Kan şekeri düşmesi nedenleri nelerdir?
 • Kan şekeri aniden düştüğünde hangi belirtiler görülür?
 • Kan şekeri düşüklüğü yavaş ve uzun sürede oluşursa hangi belirtiler görülür?
 • Kan şekeri düşmesinde ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri nelerdir?
 • Göğüste kuvvetli ağrı belirtileri nelerdir?
 • Göğüs ağrısında ilk yardım nasıl olmalıdır?

 

 

9) ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM:

 • Zehirlenme nedir?
 • Zehirlenmelerde genel belirtiler nelerdir?
 • Zehirlenmelerde genel belirtiler nelerdir?
 • Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir?
 • Sindirim yoluyla zehirlenmede ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Sindirim yoluyla zehirlenmede ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Cilt yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Zehirlenmelerde genel ilkyardım nelerdir?

 

 

10 ) HAYVAN ISIRMALARINDA İLKYARDIM

 • Hayvan ısırmaları neden önemlidir?
 • Kedi, köpek ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Arı sokmalarının belirtileri nelerdir?
 • Arı sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Akrep sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Yılan sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Deniz canlıları sokmasında belirtiler nelerdir?
 • Deniz canlıların sokmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

 

 

11) GÖZ, KULAK VE BURUNA YABANCI CİSİM KAÇMASINDA İLKYARDIM:

 • Göze yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Kulağa yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

 

 

12) BOĞULMALARDA İLKYARDIM:

 • Boğulma nedir?
 • Boğulma nedenleri nelerdir?
 • Boğulmalarda genel belirtiler nelerdir?
 • Boğulmalarda genel ilkyardım işlemleri ne olmalıdır?

 

 

13) HASTA /YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ

 • Hasta /yaralı taşımasında genel kurallar nelerdir?
 • Acil taşıma teknikleri neleridir?
 • Sürükleme yöntemleri nelerdir?
 • Araç içindeki yaralıyı taşıma (RENTEK manevrası)
 • Kısa mesafede süratli taşıma teknikleri nelerdir?
 • Sedye üzerine yerleştirme teknikleri nelerdir?
 • Sedye ile taşıma teknikleri nelerdir?