GoboSlide

İş Yeri Hekimliği
PDF Yazdır e-Posta

 

İşyeri Hekimliği Yenileme Eğitimi hızlandırılmış program (30 saat) olarak da hazırlanmış olup, hafta içi 09:00 - 15:00,

hafta içi 15:00 - 21:00  ve hafta sonu 09:00 - 16:00, hafta sonu 16:00 - 21:00 saatleri arasında yapılacaktır.

İŞYERİ HEKİMLİĞİ TEMEL EĞİTİM PROGRAMI

Bu programın amacı, işyeri hekimi olmak isteyen hekimlere; mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmaktır.

İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Programının süresi, teorik bölümü 180 saat, uygulama kısmı da 40 saatten az olmayacak şekilde toplam 220 saat olarak tasarlanmıştır. Eğitim kurumları istemeleri halinde bu süreleri artırarak uygulayabilirler. Programın teorik bölümünün tamamı yüz yüze veya ilgili yönetmelikte belirtilen oranlara uygun olarak yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir arada uygulanmasıyla gerçekleştirilebilir.

Programın kalan 40 saatlik bölümü uygulamaya ayrılmıştır. Katılımcıların, programın teorik bölümünü tamamladıktan sonra uygulama eğitimine başlamaları gerekmektedir. Uygulama eğitimi ile katılımcıların, programın teorik bölümünde edindikleri bilgileri uygulamada kullanmalarını sağlamak ve böylece uygulama becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır.

 İŞYERİ HEKİMLİĞİ TEMEL EĞİTİM PROGRAMININ GENEL YAPISI


 

PROGRAMIN İÇERİĞİ İLE İLGİLİ ESASLAR

Programın içeriği belirlenirken ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ve ilgili mevzuat dikkate alınmıştır. Ayrıca seçilen bu konular; makro ölçekte ve işletme düzeyinde işyeri hekiminin ihtiyacını karşılayacak düzeyde, politika, mevzuat ve teknik-sağlık alt başlıklar şeklinde sıralanmıştır. İşyeri hekimlerinin mesleklerini işyerinde icra ederken uymakla yükümlü oldukları ulusal ve uluslararası düzenlemelerin iş sağlığı bakış açısı ile hekime aktarılması amaçlanmaktadır.

 

 

İŞYERİ HEKİMLİĞİ STANDART EĞİTİMİ İSTENİLECEK BELGELER


Eğitim Süresi

:

220

Eğitim Günleri

:

Hafta içi ve Hafta sonu Hızlandırılmış

Ders Saatleri

:

Hafta içi 09:00 - 15:00 ve 15:00- 21:00
Hafta Sonu 09:00 - 16:00 ve 16:00 - 21:00