Biyosidal Ürün Nedir?

Biyosidal ürünler; İnsanların bulunduğu ortamlarda, yaşam alanlarında veya çevrelerinde bulunan zararlılarla mücadele amacıyla kullanılan ve bu zararlıları yok eden veya uzaklaştıran, cezbederek belirli bir hedefte toplanmalarını sağlayan kimyasal formülasyonlar veya maddelerdir. Bu zararlılar halk sağlığını olumsuz etkileyen haşereler, fareler, hamam böcekleri, sivrisinekler, akarlar vb. olabilir. Ayrıca içme suyu dezenfektanları, hastanelerde ve gıda sektörü de dahil birçok sektörde kullanılan birçok yüzey dezenfektan maddeleri de Biyosidal ürünler kapsamındadır.

 

Tipik örnekler: Dezenfektanlar, koruyucu maddeler, odun koruyucuları, rodentisitler, insektisitler, haşere kontrolü ya da kovucular.

 

Biyosidal ürünler yasal anlamlarına uygun olarak çoğunlukla evde kullanılır. Çoğu biyosidal ürün tarımda bitki koruma amaçlı kullanılır (bitki koruma ilacı), tarım alanındaki kullanımları bitki koruma ürünleri yönetmeliği altındadır.

 

AB biyosidal ürünler direktifi biyosidal ürünleri aşağıdaki gibi tanımlamaktadır:

Tüketiciye ulaştıkları şekil ile bir ya da birden fazla madde içeren maddeler ve preparatlar, kimyasal veya biyolojik yol ile zararlı organizmaları yok etmek, yapılarını bozmak, zararlı organizmalarca ortaya çıkarılan zararları önlemek ya da farklı bir şekilde mücadele etmek için kullanılan maddeler.

 

Biyosidal ürünlere neden ihtiyaç duyarız?

Biyosidal ürünler mikrop mücadelelerinde ve mantar istilalarında vs. kullanılır, zararlı organizmaların önlenmesi ve zararlarının yok edilmesi için, yaşam kalitesinin yükselmesi için gereklidir; biyosidal ürünler çoğunlukla medeni ihtiyaçları karşılamaktadır.

 

Biyosidal ürünler neden özel olarak düzenlenmektedir ve hangi sorunlara yol açarlar? 

Çoğu biyosidal ürün yüksek kimyasal tepkime göstermektedir. Gözetim altında kullanılmamaları durumunda, insan sağlığına (anahtar sözcükler: alerjiler, astım krizleri ve kronik hastalıklar) ve çevreye (su arıtma tesisleri) büyük zararları olabilir. Doğal kaynaklı biyosidallere de dikkat edilmesi gerekmektedir (örneğin bazı bitkilerin esansları alerjiye yol açabilir).

Özel biyolojik tepkimelerinden dolayı biyosidal ürünlere ilişkin değerlendirmenin uzman kişiler tarafından yapılması gereklidir.

Önemli olan, hangi ürünlerin sadece uzman kişiler ve hangilerinin halk tarafından kullanılabilir olduğunun bilinmesidir. 

 

Geniş spektrumlu öldürücülere ihtiyacımız yok, ihtiyacımız olan; spesifik sorunlara spesifik çözümler getiren özel hazırlanmış ürünlerdir. 

Biyosidal Ürünler Direktifindeki 23 ürün tipi

1. ANA GRUP: Dezenfektanlar ve genel biyosidal ürünler

Bu ürünlere yıkama losyonları, pudralar ve benzer ürünler gibi biyosidal etkisi olmayan temizleme ürünleri girmemektedir.

1. Ürün Tipi: İnsan hijyeni ile ilgili biyosidal ürünler

Bu gruptaki biyosidal ürünler insan hijyeni için kullanılanlar

 

2. Ürün Tipi: Kişisel alanlarda ve umumi alanlarda kullanılan dezenfektanlar ve biyosidal ürünler

Hava, yüzey, eşya, ekipman ve mobilyaların dezenfeksiyonunda kullanılan (hastane ve yosun öldürücü ürünler dahil olmak üzere kişisel, umumi ve sınai alanlarda) gıda ve yemlerde doğrudan kullanılmayan ürünlerdir.

Kullanım alanlarına yüzme havuzları, akvaryumlar, banyo suları ve diğer sular; klima sitemleri, sağlık kuruluşları ve diğer kurumlardaki duvar ve yerler, kimyasal tuvalet malzemeleri, atık sular, hastane atıkları,toprak ve diğer substratlar (oyun sahalarında) dahildir.

 

3. Ürün Tipi: Veteriner hijyenine yönelik biyosidal ürünler

Bu gruptaki biyosidal ürünler veteriner hijyeni ve hayvanların tutulduğu, taşındığı ya da yaşadığı yerlerde kullanılan ürünlerdir.

 

4. Ürün Tipi: Gıda ve yem alanlarında kullanılan dezenfektanlar

Ekipmanların,saklama kaplarının, tüketim aletlerinin, yüzeylerin ve üretimle bağlantılı olan boru hatlarının, insan ve hayvanlar için gıdanın, yemlerin ya da içeceklerin taşınması, depolanması ya da tüketiminde kullanılan aletlerin dezenfeksiyonunda kullanılan ürünler (içme suyu dahil).

 

5. Ürün tipi: İçme suyu dezenfektanları

İçme sularının dezenfeksiyonunda kullanılan ürünler ( insan ve hayvanlar için)

 

2. ANA GRUP: Koruyucular 

6. Ürün Tipi: Konserve koruyucuları

Gıda ya da yem malzemelerinden farklı olarak üretilmiş ürünlerin konserve olarak korunmasında mikrobik bozulmanın kontrolünü sağlayarak raf ömrünü garanti etmek için kullanılan ürünler.

 

7. Ürün Tipi: Film koruyucular

Boya, plastik, izolasyon malzemeleri, duvar zamkı, bağlayıcı, kağıt, sanat eseri gibi malzemelerin ve eşyaların filmlerin ya da kaplamaların korunması amacıyla mikrobik bozulmanın kontrolünü sağlayarak yüzey özelliklerinin korunması için kullanılan ürünler

 

8. Ürün Tipi: Odun koruyucuları

Bıçkı fabrikalarındaki odunları, odunları yok eden ya da biçimsizleştiren zararlı organizmaların kontrolünde ve odunların genel korunmasında kullanılan ürünler.

Bu ürün tipine önleyici ve iyileştirici etkisi olan ürünler dahildir.

 

9. Ürün Tipi: Elyaf, deri, lastik ve polimer maddeler

Deri, lastik, kağıt, tekstil ürünleri gibi lifli ya da polimer maddelerde mikrobik bozulmanın kontrolünü sağlayabilmek için kullanılan ürünler.

 

10. Ürün Tipi: Duvarcılık koruyucuları 

Duvarcılık ya da diğer yapı malzemelerinin (odun olmayan) korunmasında ve iyileştirilmesinde mikrobik bozulmanın kontrolünü sağlayabilmek için kullanılan ürünler

 

11. Ürün Tipi: Sıvı soğutucu ve arıtma sistemleri koruyucuları

Su ve diğer sıvıların soğutulmasında ve arıtma sistemlerinde mikrop, yosun ve midye gibi zararlı organizmaların kontrolünde kullanılan ürünler.

İçme suların korumasında kullanılan ürünler bu ürün tipine dahil değildir.

 

12. Ürün Tipi: Slimicidler/ Salyangoz Sümüğü Önleyicileri

Sanayi işlemlerinde kullanılan malzemelerin, ekipmanların ve yapıların (örneğin odun, kağıt hamuru, yağ esanslarındaki gözenekli kum) üzerinde salyangoz sümüğünü önlemek ve kontrol etmek için kullanılan ürünler

 

13. Ürün Tipi: Sıvı metal işleme koruyucuları

Metal işleme sıvılarının korunmasında mikrobik bozulmanın kontrolünü sağlayabilmek için kullanılan ürünler

 

3. ANA GRUP: Pestisit kontrol

14. Ürün Tipi: Rodentisitler - Fare, sıçan ya da diğer rodentlerin kontrolünde kullanılan ürünler

15. Ürün Tipi: Avisisitler - Kuşların kontrolünde kullanılan ürünler.

16. Ürün Tipi: Mollusisitler - Mollusca grubu canlıların kontrolünde kullanılan ürünler

16. Ürün Tipi: Pisisitler

Balıkların kontrolünde kullanılan ürünler, bu ürünlere balık hastalıklarında kullanılan tedavi ürünleri dahil değildir

18. Ürün Tipi: Insektisitler, akarisitler ve diğer artropodların kontrolünde kullanılan ürünler

Artropodların kontrolünde kullanılan ürünler (örneğin: haşere, örümcek ve kabuklu hayvan).

19. Ürün Tipi: Kovucular ve Çekiciler

Zararlı organizmaların kontrolünde kullanılan ürünler (pire gibi omurgasız, ya da kuş gibi omurgalı), kovma ya da çekme özelliğinden dolayı, insan ya da hayvan hijyeninde dolaylı ya da dolaysız olarak kullanılan ürünlerdir.

 

4. ANA GRUP: Diğer biyosidal ürünler 

20. Ürün Tipi: Gıda ya da yem stokları koruyucuları

Zararlı organizmaların kontrolü ile gıda ya da yem stokların korunmasında kullanılan ürünler

21. Ürün Tipi: Bozunmayı önleyici ürünler

Tekne, su kültürü ekipmanları ve suda kullanılan diğer yapılar üzerinde yapı bozucu organizmaların (mikrop ve daha yüksek bitki ve hayvan türleri) büyümesini ve yerleşmesini kontrol etmek için kullanılan ürünler

22. Ürün Tipi: Mumyalama  ve hayvan postu doldurma sıvıları

İnsan ya da hayvan cesetlerinin korunmasında ve dezenfeksiyonunda kullanılan ürünler.

23. Ürün Tipi: Diğer omurgalıların kontrolü

Zararlı böcek ya da hayvanların kontrolünde kullanılan ürünler

BİYOSİDAL ÜRÜN ETİKETLERİ (İNSEKTİSİT, AKARİSİT ve RODENTİSİT'ler için)

BİYOSİDAL ÜRÜN ETİKETLERİ (İNSEKTİSİT, AKARİSİT ve RODENTİSİT'ler için)

Vektör mücadelesinde kullanılmak üzere seçilen ürünlerin etiketlerinde aşağıda yer alan bilgiler, açık ve silinmeyecek şekilde Türkçe olarak bulunmalıdır. Üzerinde etiket bulunmayan ambalajlarla yapılan yanlış uygulamalardan sonra kişilerde zehirlenme, balık ve arı ölümleri gibi istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle üzerinde etiket bulunan ambalaj malzemeleri kullanılması ve etikette belirtilen şartlara uygun hareket edilmesi zorunludur. Etiket üzerinde;

1) Biyosidal ürünün ticari adı ve ürünü tanıtıcı her türlü tanımları belirtilmelidir.

Öncelikle Ana Sayfa internet adresi linkinden uzman nezaretinde kullanılacak ürünlerin listesine ulaşarak ürünün Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı olup olmadığını kontrol ediniz.

2) Her aktif maddenin adı ve metrik birim (kilogram veya litrede) olarak konsantrasyonu etiketler üzerinde belirtilmelidir.
1 kilogram granül 50 gram saf Novaluron içerir. 1 litre insektisit 50 gram saf Diflubenzuron içerir.
1 litre insektisit 50 gram saf Cypermethrin, 20 gram Tetramethrin, 20 gram PBO
içerir.

3) Ürünün formülasyon şekli etiket üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

http://www.uvkb.org/doc/halksagligikitabi/halk_dosyalar/image186.jpg


5) Kullanmadan önce mutlaka etiketi okuyunuz ibaresi etiketler üzerinde belirtilmelidir.

6) Ruhsat veya tescil sahibinin adı/unvanı, adresi ve telefon numarası, etiketler üzerinde belirtilmelidir.

7) Türkiye'de verilen ruhsat veya tescil numarası, etiketler üzerinde belirtilmelidir.

8) Ruhsat ya da tescilde belirtilen her kullanım için kullanım talimatları ve metrik birimlerle belirtilmiş kullanılacak doz miktarları etiketler üzerinde belirtilmelidir,

ULV cihazı Açı k alan Sivrisinek Uygulama oranı Dozu
El ile (Eldiven kullanarak) Üreme alanı Sivrisinek Uygulama oranı Dozu

Aerosol için saniye/m3 solüsyon ve emülsiyonlar için ml/m3 (satıh ilaçlamasında ml/m2) tozlar için gr/m rodentisitler için bir defalık yem ağırlığı gram olarak. Gerekirse, uygulama bildirimi ayrı bir broşür halinde düzenlenerek ilacın ambalajına kolayca kopmayacak şekilde iliştirilebilinir.

Uygulamalar etiket dozlarında vektörlerin erken yaşam evrelerin (yumurta, larva, nimf) bulunabileceği üreme alanlarına, erginlerin beslenme ve dinlenme için seçeceği alanlara yapılmalıdır. Ortamda bulunan bitki topluluklarının, ormanlık alanların ve binaların yerden veya havadan yapılacak uygulamanın başarısını etkileyebileceği unutulmamalıdır.

Özellikle sprey uygulamaları yapılırken hava koşulları önem arz etmektedir. Yüksek rüzgar hızı ve yağış uygulamanın başarısızlığına neden olabilir. Rüzgar hızı 1-5 m/s olduğunda uygulama için uygundur. Sabahın erken saatleri ve gün batımında yerden birkaç metre yükseklikte hava sıcaklığı biraz daha yüksek olduğundan yapılan uygulamalarda insektisit damlacıkları uygun şekilde dağılım gösterebilirler. Etiket üzerinde belirtilen uygulama dozunun başarısız olmasının başlıca nedenlerinden biri hava koşullanılın dikkate alınmadan uygulamanın yapılmasıdır.

Vektörle mücadele uygulanan dozların büyük önemi vardır. Ürün etiketlerinde belirtilen karışım oranlarında, kalibrasyonu yapılmış cihazlarda, uygun araç hızı ile uygulama yapılmalıdır. Önerilmiş dozun üzerinde yapılacak uygulamaları çevre ve insanlar üzerinde olumsuz etkiler yapabileceği unutulmamalıdır.

Ürün etiketlerinde karışım hazırlama oranları verilmektedir. İnsektisit karışımı hazırlanırken uygulamada kullanılacak ilaç önce az miktarda suda çözünmeli sonra yeterli oranda eklenerek karışım tamamlanmalıdır. Ekipmanlar % 75-80 oranından fazla doldurulmamalıdır. Kullanılan insektisit formulasyonlarına uygun donanım seçilmelidir. Kullanan cihazların teknik özelliklerinin bilinmemesi yetersiz veya fazla oranlarda insektisit uygulamasına neden olabilir. Ekipmanlar üzerinde herhangi bir hasar oluştuğunda uygulama mutlaka durdurulmalıdır. Meydana gelen arıza giderildikten ve cihaz yenisi ile değiştirildikten sonra uygulamaya devam edilmelidir. Uygulamada kullanılan cihazların kullanım kılavuzlarının operatör veya işçinin anlayabileceği şekilde diyazn edilmesi, tercümesinin yapılması gerekmektedir. Gerektiğinde şekil ve resimlerle destek verilmelidir.
Uygulamada kullanılacak ekipmanlar mutlaka test edilmelidir. İnsektisit uygulaması yapıldıktan sonra cihazların içinde ilaç kalmamalı, temizlenmeli, kuru bir şekilde uygulayıcıların rahat ulaşılabilinecekleri bir depoda muhafaza edilmelidir.

9) Olası istenmeyen doğrudan ya da dolaylı yan etkiler ürünlere ait etiketler üzerinde belirtilmelidir.
Bal arılarına zehirlidir. Astım, saman nezlesi ve alerjisi olanlar temas etmemelidirler.

10) İlacı hazırlarken veya uygularken alınması gereken tedbirler etiketler üzerinde belirtilmelidir;

Mutlaka tulum, şapka, çizme, eldiven gibi koruyucu malzemeler kullanınız. Çocuklardan uzak tutunuz
Gıda maddelerinden, hayvan yemlerinden ve bunların kaplarından uzak tutunuz. Cildinize ve gözünüze temas ettirmeyiniz. Bulaşma olursa bol su ve sabun ile yıkayınız. Uygulama yaparken ve hazırlık aşamasında kesinlikle bir şeyler yemeyiniz, içmeyiniz. Sigara kullanmayınız.

11) İlk yardım talimatları etiketler üzerinde belirtilmelidir.
Ürün yanlışlıkla yutulmuşa hastayı kusturmayınız.
Ürünü yutan kişiyi ve ürünün etiketini hemen doktora götürünüz.
Cildinize ve gözünüze bulaşma olursa bol su ve sabun ile yıkayınız.

Antidotu varsa............................................. ......... kullanınız.
Yada belirgin bir antitodu yoktur. Destekleyici tedavi uygulanır.

12) Biyosidal ürünün güvenli bertarafı ve ambalajlanmasına, bunun yanı sıra ambalajın tekrar kullanımının önlenmesiyle ilgili talimatlar,
13) Ürünün imal tarihi, Normal saklama/depolama koşullarında son kullanma tarihi
14) Şarj numarası veya parti adı/tanımı,
15) Sağlık Bakanlığı izin ve Numarası;
16) 'Zehirlenme Durumlarında Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) 114 nolu telefonunu arayınız' ibaresi etiketlerde zorunlu olarak yazılmalıdır.

17) Etiketin toksik işaretleri dışında kalan kısımlarının rengi ruhsat sahibinin seçimine bağlıdır. Ancak, rengin etiketteki bildirimleri kısmen veya tamamen okunamayacak hale getirmemesi zorunludur. Etikete zararlıların resmi (izin verilen zararlılar için) abartısız ve zorunlu bilgilerin okunmasını engellemeyecek şekilde konulabilir.

 

Böcek Türleri

Vizyonumuz

Ülkemiz insanlarına daha sağlıklı ve daha mutlu bir yaşam sürdürebilmeleri için kaliteli, güvenilir ve en uygun maliyetli hizmetleri sunmaktır.

İletişim

Güven Haşere İlaçlama Merkezi
Adres: Çay Mah. Uzun Çarşı No:7/B
( Ayakkabıcılar Çarşısı )
İskenderun / Türkiye
Tel: 0.326.614 59 62 - 612 0 612
Cep:0 532 343 27 15
Fax: 0.326.614 25 27
Ankara Şube Tel : 0 (507) 023 06 13
http://www.akademicerrahi.com.tr/pestkontrol
Email: guvenhasere@akademicerrahi.com.tr