Fümigasyon Videoları


Fumigasyon 20. yüzyılın başından beri ürünlerdeki zararlı etmenlere karşı kullanılan kimyasal bir metoddur.
Fumigasyonun Tanımı:
Böcekleri ( yumurta, larva, nymph, pup ve ergin dönemde ) ve diğer zararlı etmenleri ( nematod, mantar, bakteri gibi ) öldürmek amaçlı ile kapalı bir ortamda ( belirli bir ısıda ve miktarda ) gaz halinde kimyasal bir madde ( fumigant ) vermek ve belirli bir süre gazı bu ortamda tutma işlemidir.
Fumigasyonun Gayesi ve Önemi:
Fumigasyon her türlü bitkisel ve hayvansal kaynaklı ürünler, diğer materyaller, ihraracatı yapılan ürünler ile üzerinde taşınan tahta paletleri zararlı etmenlerden arındırarak bu etmenlerin ürünlerde oluşturduğu tahribatı ve kaybı önlemek suretiyle ürünün sağlıklı halde bulunması amacını gerçekleştirmektedir.
Fumigasyonun Olumlu Yönleri:
1. Ürüne direkt olarak tatbik edilebilir.
2. Üründe uç noktalara kadar nüfuz edebilme ve homojen dağılma özelliği vardır.
3. Gıda maddelerinde kalıntı ve koku oranının tolerans sınırı içindedir.
4. Zararlı etmenlerin tüm biyolojik dönemlerine etkilidir.
Fumigasyonda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
1. Fumigasyon işlemi tehlikeli ve ölümcüldür.
2. Dikkat edilmesi ve gözden kaçan en önemli ikinci husus, insan ve hayvanlar için sakıncalı olmayan kalıntı sınırı olarak ifade edilen tolerans residue (hoşgörülür kalıntı) kavramı çok iyi bilinmeli ve uygulanmalıdır.
3. En az iki eğitimini almış fumigasyon operatör tarafından uygulanmalıdır.
4. Fümigasyonda kullanılacak fümigantların özellikleri ile fümige edilecek materyalin yapısı ve nitelikleri iyi bilinmelidir.
5. Fümige edilecek ürün ve kullanılacak fümiganta en uygun olan fümigasyon tekniği seçilmelidir.
FUMIGASYON - ISPM

• Türkiye'de, ISPM 15'te belirtilen, paletlerin iki yanında varolması gereken sembol, ülke kodu ve işlemi yapacak olan firmanın (bakanlıkça verilmesi gereken) üç haneli numarasını içeren markalamayı yapma yetkisine sahip fümigasyon firması sayısı çok yetersizdir. • Fumigasyonda kullanılacak metil bromür çok şiddetli bir zehir olup, uygulamasında gerçekten ehil kişiler bulunmalı (metil bromür fümigasyonu eğitimi almış 2 ziraat mühendisi) ve çevreye gazın sızmaması için gereken en sıkı tedbir alınmalıdır.
• Fümigasyon gibi çok riskli bir işlemin yapılacağı yer (mamul ambar?, gümrük sahası?) ve zamanlama (malın sevkiyata hazır hale gelmesi, fümigasyon, markalama, gümrükleme ) sorunu her zaman işletmeleri zorlayacak, bir kargaşa ortamı doğuracaktır .
• Ortam sıcaklığı 11°C'nin altında olursa metil bromür buharlaşamayıp sıvı halde kalır ve etkili fumigasyon yapılamaz. Avusturalya 10 °C'nin altında fümigasyon kabul etmemektedir .
• Avusturalya ; paletin, plastik film, ziftli kağıt vb. ile kaplı olması halinde metil bromürün ahşap malzemeye etkin şekilde nüfuz edemeyeceği gerekçesiyle fümigasyonu kabul etmemektedir. (Yeni belirlenen yasalara göre artık fumigasyon işleminde Metil bromür kullanılması yasaklanmıştır.)
• Konteyner yeni bile olsa, kapı, duvar ve zemininde sızdırmazlık için ilave uygulama yapılmazsa gaz sızması kaçınılmazdır. Fümigasyon, konteynerin geçirimsiz bir yüzey üzerinde oturtulması ve üzerinin özel branda ile örtülmesinden sonra yapılabilir.
• Kullanılan kimyasal maddenin (metil bromür) konteyner içinde eşit ve etkin dağılımı için kapı önünde 71m 3 /dak kapasiteli bir fan kimyasalı içeriye doğru yayacak şekilde 15 dakika çalıştırılmalıdır .
• Gerçek fumigasyon süresi dozaja göre 24 ila 72 saat arası değişmektedir.
• Fümigasyon işlemi tamamlandıktan sonra konteyner çok iyi havalandırılmalı , aksi takdirde konteyner açıldığında ölümcül sonuçlara yol açabilmektedir.
• Çin ve Kore Cumhuriyeti malın geldiği ülkede çam ağaçlarında nematode (çam kese böceği) yaşıyorsa fümigasyonu yetersiz bulmakta ve kabul etmemektedir . Ne yazık ki Türkiye'de tüm çam türlerinde nematode yaygın olarak yaşamaktadır.
• Ayrıca Çin ve AB palet tahtalarında ağaç kabuğu kullanılmasını istememektedir .
• Metil bromür ağırlıklı olarak ABD ve İsrail'de üretilmektedir. Dünyada üretimi kademeli olarak azaltılacağından, fümigasyon fiyatlarında önemli ölçüde artış beklenmektedir.
1. FUMİGASYON MALZEMELERİ

Fümigasyon çadırı , Fümigant
Kum torbası
Dağıtım sistemi için gerekli bakır veya polietilen boru ile bakır haç
Aplikatör ve kutu açacağı
Gaz maskesi ve yedek süzgeci , Lastik eldiven
Dedektör ve yakıtı , Termometre ,Vantilatör
Platformlu terazi veya kantar
Tahta ızgaralar , Cep feneri ve yedek pilleri
İlk yardım çantası ve oksijen cihazı , Tehlike ikaz levhası
Fümigant çadırının delik ve yırtıklarını tamir için çadır bezi ve yapıştırıcı
Çelik metre (20 m) , Çeşitli çapta 2 ağızlı anahtar
İngiliz anahtarı , Tornavida, pense
Fümigasyon el kitabı, defter, kalem, tutanak örneği
Fümigasyon yapılacak zemin beton değilse zemine sermek için kraft kağıdı
Hava pompası, Sonda (Fostoksin için)
Sıcak su kabı ve gaz ocağı
Fumigasyon nedir, nasıl yapılır?
Böcekleri (yumurta, larva, nimf, pup ve ergin dönemlerinde) ve diğer zararlı etmenleri (Nematod, mantar, bakteri gibi) öldürmek amacı ile kapalı bir ortamda (Belirli bir ısıda ve belirli bir miktarda) gaz halinde kimyasal bir madde (Fümigant) vermek ve belirli bir süre gazı bu ortamda tutma işlemidir.

FUMİGASYONUNUN ÖNEMİ: Fümigasyon her türlü bitkisel ve hayvansal kaynaklı ürünler ile diğer materyalleri zararlı etmenlerden arındırarak bu etmenlerin tahribatını ve ürün kaybını önlemek suretiyle ürünün sağlıklı halde bulunması amacını gerçekleştirmektedir. Bu işlem insektisit, fungusit, rodentisit, nematosit ve akarisitlerle mücadelenin güç ve imkansız olduğu hallerde baş vurulan son çaredir
Fumigasyonun avantajı ve dezavantajları nelerdir?

Fumigasyonunu Avantajları;
Bulaşık ürüne direkt olarak tatbik edilebilen bir yöntem olması
Difüzyon yüksekliği nedeniyle üründe uç noktalara kadar nüfus edebilme ve homojen dağılma imkanı sağlaması
Gıda maddelerindeki kalıntı ve koku oranının tolerans sınırı içinde bulunması
Kısa sürede büyük miktardaki ürünlere uygulanabilme olanağı sağlanması
Diğer savaş yöntemlerine oranla daha az masraf ve işgücü gerektirmesi
Zararlı etmenin tüm biyolojik dönemlerine etkili olması

Fumigasyonun Dezavantajları
Taşındıkları kapları ve uygulandıkları ortama aşındırıcı etki yapmaları
Uygulandıkları ürünlerle sabit bileşimli ve istenmeyen kalıntılar yapmaları
Canlı bitkilerde bozulmalara ve üretim materyallerinde (Tohum vb.) çimlenme kaybına neden olmaları
Parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı olmaları
İnsanlar üzerinde yüksek toksik etkide bulunmaları..
Uygulama

Teknelerde fumigasyon uygulaması : Ağaç yiyerek beslenen tahta kurtları ve termitler teknelerde mobilya, yer kaplamaları gibi ahşap malzemeden üretilen her tür eşyayı kemirerek önemli sorunlara yol açıyor....

· Ağaç yiyerek beslenen tahta kurtları ve termitler teknelerde mobilya, yer kaplamaları gibi ahşap malzemeden üretilen her tür eşyayı kemirerek önemli sorunlara yol açıyor. Bakımı düzenli yapılmayan ahşap teknelerde karinanın delinmesine ve teknenin batmasına kadar yol açan büyük zararlara neden olabiliyorlar. Tahta kurtları ve termitler teknelerde genellikle güvertelerde derinlere yuva yaptıkları için sıvı ilaçlardan çok az, bazen hiç etkilenmiyorlar. Bu tür zararlılarla risksiz bir mücadele için fumigasyon (gaz ile ilaçlama) yapılması gerekiyor.
Fumigasyon nedir? : Fumigasyon, ambalajlanmış, çuvallanmış ya da dökme haldeki tarım ürünleri de dahil olmak üzere fidanlara, tüm taşıtlara, ahşap yada betonarme binalara, deri ve deriden yapılmış eşyalara, mobilya ve kitaplara kadar çok değişik materyallere bulaşmış olan haşerelerin ve diğer zararlı etmenlerin (nematod, mantar, bakteri gibi)  kapalı ortamda, belirli ısı ve miktarda, katı, sıvı ve gaz halindeki fumigantların uygulanması neticesinde öldürülmesi işlemidir. Fumigasyon, zararlıları tüm evrelerinde, larva, krizalit ve olgun böcek dâhil olmak üzere öldürüyor; korunması istenilen materyal ve ürünlere ise zarar vermiyor. Her türlü bitkisel ve hayvansal kaynaklı ürün koruma işlemlerinde de uygulanan fumigasyon, oluşabilecek ekonomik zararları önlüyor, hijyenik bir ortam sağlıyor.
Teknelerde fumigasyon uygulaması nasıl yapılıyor? : Teknelerde fumigasyon uygulaması hem karada, hem de denizde yapılabiliyor. Uygulama öncesinde fumigasyon ekibi gaza karşı koruma sağlayan giysi ve maske gibi koruyucu ekipmanları mutlaka kullanmalıdır. Fumigasyon uygulaması yapılacak tekne ve yatlar,  özel fumigasyon brandaları ile örtü altına alınarak, sızdırmazlık sağlanmalıdır. Uygulamada materyale göre değişkenlik gösteren fumigantlar kullanılıyor. Uygulama süresi en az 48 saat olmakta ve bu sürecin başlangıcından sonuna kadar yetkili operatörlerimizin dışında uygulama sahasına kimsenin girmemesine mutlaka özen gösterilmelidir. Uygulama sonrasında brandalar operatörler tarafından toplanıp, fumigasyon sonrası temizliği yapılmalıdır.  Uygulamadan sonra arta kalan materyaller toplanıp ve gömülerek imha edilmelidir. Uygulamanın yapıldığı yat veya tekne en az 12 saat normal ortam şartlarında havalandırılmalıdır.
 Fumigasyonun avantajları :  Materyal ya da ürüne direkt uygulama imkânı sağlayan fumigasyon, yüksek difüzyon yeteneği sayesinde üründe, materyallerde ve ortamda en uç noktalara kadar nüfuz edip homojen bir şekilde dağılır.
Gıda maddelerindeki kalıntı ve koku oranları tolerans sınırları içindedir. Diğer mücadele yöntemlerine göre daha ekonomiktir, daha az zaman ve iş gücü gerektirir. Zararlıların tüm biyolojik dönemlerinde etkilidir.
Fumigasyon çeşitleri :  Tekne ve Yat Fumigasyonu - Çadır Altı Fumigasyonu - Konteyner Fumigasyonu - Gemi Ambarı Fumigasyonu - Silo Fumigasyonu - Bina Fumigasyonu - Tarihi Eser ve Müze Fumigasyonu - Değirmen Fumigasyonu - Ahşap Palet ve Kutu Fumigasyonu -
GÜVEN Haşere İlaçlama ve Fumigasyon Hizmetleri : İskenderun merkezli bir firma olan Güven Haşere İlaçlama,  yat ve tekne fumigasyonu konusunda Türkiye’ nin her bölgesine hizmet veriyor. Firmanın Ziraat Mühendisleri eşliğinde deneyimli ve sertifikalı uzman ekibiyle teknelere verdiği hizmetler, termit, ağaç kurdu gibi tüm zararlıları kapsıyor. Teknelerin uluslararası sularda marina hizmetlerinden yararlanabilmesi için fumigasyon işlemini yaptırmış olması ve bunu belgelemesi gerekiyor. Güven Haşere İlaçlama , teknelere uluslararası sularda geçerliliği olan fumigasyon belgesi de  veriyor. Daha fazla bilgi için: Tel: 0.326.614 59 62 – 612 0 612   Gsm: 0.532.343 2715   www.akademicerrahi.com.tr
 

Fümigasyon Zehirliliği İçin Tıklayınız...
Fümigasyon Muhafazası ve Korunma Tedbirleri İçin Tıklayınız...
ÇADIRALTI-FÜM.ODASI ( M.BROMİD)

depo-eğitim 4
FÜMİGANTLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
FÜMİGASYON MEVZUATLARI
FÜMİGASYONDA KULLANILAN MALZEMELER
KÜRESEL ISINMA

 

 

Böcek Türleri

Vizyonumuz

Ülkemiz insanlarına daha sağlıklı ve daha mutlu bir yaşam sürdürebilmeleri için kaliteli, güvenilir ve en uygun maliyetli hizmetleri sunmaktır.

İletişim

Güven Haşere İlaçlama Merkezi
Adres: Çay Mah. Uzun Çarşı No:7/B
( Ayakkabıcılar Çarşısı )
İskenderun / Türkiye
Tel: 0.326.614 59 62 - 612 0 612
Cep:0 532 343 27 15
Fax: 0.326.614 25 27
Ankara Şube Tel : 0 (507) 023 06 13
http://www.akademicerrahi.com.tr/pestkontrol
Email: guvenhasere@akademicerrahi.com.tr